Loopbaan ---------

• 1981 afgestudeerd RUG (thans UGent)

 

• 1981 opgenomen lijst van de stagiairs Balie Gent

 

• 1985 opgenomen op het tableau van de Orde van Advocaten te Gent

 

• 1994 tot heden plaatsvervangend Rechter in de Politierechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Gent

 

• 2006 - 2013 lid van de Raad van de Orde

 

• 2009 - 2011 Vice Stafhouder Balie Gent

 

• 2011 - 2013 Stafhouder Balie Gent

 

• 2013 - 2015 Pro-Stafhouder Balie Gent

 

• 2015 tot heden Voorzitter Tuchtcel Balie Gent

 

• 2008 - 2014 lid van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies

 

• 2014 tot heden lid van de Raad van Bestuur van de “Cour d’arbitrage d’Europe du Nord” (CAREN)

 

• 2014 tot 2019 docent “deontologie” Stageschool Oost-Vlaanderen

 

• 2016 tot 2019 docent “burgerlijk aansprakelijkheidsrecht” Stageschool Oost-Vlaanderen

 

• 2017 tot 2019 gastdocent “tuchtrecht advocaten” HoGent

 

• 2018: openingsredenaar Vlaamse Conferentie der Balie van Gent met als onderwerp: "(On)tucht aan de Gentse Balie. Een historische wandeling door het archief van de Orde"

 

• COLLOQUIA-organisator

23.01.2009 “Beter concluderen, beter pleiten, beter vonnissen” (Gent en Luik)

27.08.2014 “Arbitrage en Bemiddeling : alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in een grensoverschrijdend kader van Gent tot Lille” (Gent)

 

ADRESGEGEVENS

2017 . Didier Goeminne

Created by Fotographico + Sindo