Privacy

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via een collectieve polis gesloten door de Balie der Advocaten te Gent bij Amlin Europe NV.

 

De polis ligt ter inzage op het kantoor.

 

De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking voor 1.250.000,00 EUR per schadegeval in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

Meester Goeminne is tevens in bijkomende rang verzekerd bij AG Insurance voor 2.500.000,00 euro per verzekeringsjaar bovenop en na uitputting van de baliepolis met 1.250.000,00 euro per schadegeval.

 

BEROEPSREGELS EN GEDRAGSCODES

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Gent is meester Goeminne onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be.

 

ADRESGEGEVENS

2017 . Didier Goeminne

Created by Fotographico + Sindo